Ecofact Nord

_RMA7025
Vi kan Nordområdene!
Naturmangfold og miljø har store regionale variasjoner, og dette er disipliner som en i stor grad lærer seg å beherske gjennom erfaring. Lokal kunnskap er derfor ekstra verdifullt i dette faget. Ecofact Nord AS har ansatte med utdanningsbakgrunn fra nord og som har svært lang erfaring fra utredninger og kartlegginger i nordområdene og Arktis. Vi har derfor omfattende kunnskap om særegenhetene i nordlige systemer, noe våre kunder har lært å sette pris på.
 
Ecofact Nord AS utfører oppdrag slik som konsekvensutredninger, bidrag til planprosesser, skjøtselsplaner og dokumentasjon av naturmangfold. Fagmessig dekker vi de fleste disipliner innenfor miljø, naturmangfold, reindrift og arkeologi. Vi har dessuten et omfattende nettverk av lokale samarbeidspartnere som gjør at vi kan tilby et stort spekter av tjenester som kan være aktuelt i komplekse leveranser. 

KONTAKT

Geir Arnesen
Geir Arnesen
Daglig leder
vegetasjonsøkolog
Mobil:917 00 155

Sjekk våre referanser

Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø