31 - Åselielva kraftverk i Bodø

Miljørapport

2010
Bodø / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact Nord AS utført en utredning av landskap, kulturmiljø, naturressurser og nærmiljø/friluftsliv langs Åselielva i Bodø kommune, Nordland fylke. Det er ikke foretatt egen befaring i området for denne utredningen, men observasjoner fra biologisk befaring 24. september 2009 er brukt som grunnlag for rapporten. Annen relevant data er hentet fra flere tilgjengelige databaser, kommunale planer og lokale kilder. Arbeidet er utført av MSc. Torkjel Solbraa og Cand. Scient. Ingve Birkeland mens Cand. Scient. Geir Arnesen har kvalitetssikret rapporten.

Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseSolbraa, T. 2010: Åselielva kraftverk i Bodø – Miljørapport. Ecofact rapport 31. 50 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-030-7
småkraftverkbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø