47 - Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana Kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana Kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

2010
Rana / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Ecofact AS utført kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i sørvestre del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Rana kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring i perioden 6. – 8. august 2010. Arbeidet er utført av Cand. scient Gunn-Anne Sommersel, mens Cand. scient Geir Arnesen har kvalitetssikra rapporten. Grunneier Statskog har bidratt med flyfoto og informasjon om nåtidig skjøtsel, eier av husene med inventar på Bredek, Helgeland museum, har bidratt med velvillig informasjon om kulturminner og tidligere drift. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Ingvild Gabrielsen (Fylkesmannen i Nordland).

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel, G.-A. 2010: Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke. Skjøtselsplan. Ecofact rapport 47. 102 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-045-1
skjøtselsplan
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø