142 - Didnojohka kraftverk i Storfjord kommune - Biologiske utredninger

Didnojohka kraftverk i Storfjord kommune

2011
Storfjord / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Enerconsult AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold i forbindelse med kraftutbygging i Didnojohka og Biedjojohka øverst i Skibotndalen i Storfjord kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland, mens Cand. Scient. Geir Arnesen har artsbestemt moser og lav samt kvalitetssikret arbeidet. Tekniske data om prosjektet har blitt tilsendt oss fra Enerconsult AS ved Gisle Gislefoss Netland som skal ha takk for tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
RefereanseBirkeland, I. og Arnesen. G. 2011. Didnojohka kraftverk i Storfjord kommune. Biologiske utredninger. Ecofact rapport 142. 32 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-140-3
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø