4 - Djupelva kraftverk i Lenvik

biologisk utredning

2010
Lenvik / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Djupelva i Lenvik kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 2. oktober 2007, og registreringer utført av Jon Klepsland (Biofokus) i august 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i området. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og MSc Kjersti Nilsen mens Cand. Scient. Ingve Birkeland og Kjersti Nilsen har kvalitetssikret rapporten.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G og Nilsen, K. 2010: Djupelva kraftverk i Lenvik – Biologiske utredninger. Revidert 2012. Ecofact rapport 4. 25 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-002-4
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø