36 - E134 - Stordalstunnelen - Grunnlag for KU/reguleringsplan

Tema Naturmiljø, Naturressurser og Nærmiljø og friluftsliv - Statens vegvesen Region Vest

2010
Etne / Hordaland

Sammendrag

På oppdrag fra Statens vegvesen, Region vest, har Ecofact AS gjennomført konsekvensutredninger innenfor temaene ”Naturmiljø”, ”Naturressurser” og ”Nærmiljø og friluftsliv”. Utredningene er utført etter planprogram for ”E134 Stordalstunnelen. Lauareid-Håland-Bakka. Reguleringsplan med konsekvensutrgreiing��� i Etne kommune, Hordaland. Utredningen baserer seg på trasealternativer presentert av oppdragsgiver. De 5 alternativene har blitt noe justert underveis i prosessen. Grunnlaget for utarbeidelse av denne undersøkelsen er basert på feltarbeid og innhenting av informasjon fra eksisterende nettstedsdatabaser, litteratur, kommuneplaner, fylkesplaner, offentlige myndigheter og lokale ressurspersoner. Delrapporten skal sammen med andre ligge til grunn for en samlet KU.

AutorRune SøylandBjarne Oddane
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes
RefereanseSøyland, R.og Oddane, O.2010. E134 Stordalstunnelen. Grunnlag for KU/Reguleringsplan. Tema Naturmiljø, Naturressurser og Nærmiljø/friluftsliv.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-035-2
infrastrukturkonsekvensutredning
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø