33 - Fargerielva kraftverk i Bodø

Biologiske utredninger

2010
Bodø / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Rovas AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Fargerielva i Bodø kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 15. juli 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og en tidligere utredning gjort i området i 2004. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Kjersti Nilsen og kvalitetssikret av Ingve Birkeland.

Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseNilsen, K. 2010: Fargerielva kraftverk i Bodø – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 33. 27 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-032-1
småkraftverkbiologisk mangfold
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø