445 - Finnstjerneblom i Vadsø. Søk etter nye forekomster i 2013

Finnstjerneblom i Vadsø Søk etter nye forekomster i 2013

2015
Vadsø / Finnmark

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark utført et søk etter finnstjerneblom i Vadsø kommune i 2013. Kartleggingen ble utført av Geir Arnesen. Det har tidligere vært utført flere søk etter finnstjerneblom rundt Vadsø. I 1980 ble arten oppdaget for første gang ved den gamle campingplassen, men først i 2004 ble den ettersøkt på nytt av Geir Arnesen og Torbjørn Alm. I 2009 ble den oppsøkt i forbindelse med utarbeidelse av faggrunnlag til handlingsplan for ti trua arter i Finnmark. På forekomsten nær Vadsø sentrum har det vært store inngrep de siste tiårene, og populasjonen har blitt påvirket, ikke minst under den pågående reguleringsplanen for Fossen vest. Vi oppsummerer med dette status for arten etter at den endelig har blitt fullstendig kartlagt i området rundt Vadsø.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. 2015. Finnstjerneblom i Vadsø – søk etter nye forekomster i 2013. Ecofact rapport 445. 8 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-443-5
varangerhalvøyanaturmangfold
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø