197 - Fiskeundersøkelse i Badjananjohka

2012
Gaivuona/Kåfjord / Troms

Sammendrag

Det er ytret et behov fra NVE om en fiskeundersøkelse på den anadrome strekningen i Badjananjohka der det skal utføres el fiske iht. NS- ES 14011. Det er stilt krav om at det skal dokumenteres hvilke fiskearter som benytter elvestrekningen. Det skal også kartlegges lengde på den anadrome strekningen, samt kartfeste og foto dokumentere vandringshinder. Målet med undersøkelsen er å fastslå om anadrom fisk gyter fast eller sporadisk i elva. Det skal også vurderes hvilke konsekvenser en eventuell utbygging vil medføre, samt muligheter for avbøtende tiltak.

AutorMorten AsbjørnsenIngve Birkeland
RefereanseAsbjørnsen, A. & Birkeland, I. 2012. Fiskeundersøkelse i Badjananjohka i Kåfjord kommune. Ecofact rapport 197, 15 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-195-3
el-fiskeboniteringanadrom fisk
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø