536 - Fremmede karplantearter i Longyearbyenområdet

2016
Svalbard / -1

Sammendrag

Oppdraget var å gjennomgå litteratur og oppsøke steder der det har vært observert fremmede karplanter tidligere. I tillegg skulle det søkes etter nye forekomster av fremmede arter og arealer som potensielt har frø av fremmede arter. Beskrive kort situasjonen med innførte karplanter på hele Svalbard. Befaring foretatt 28 juli – 1. august 2016 i tillegg til litteraturkilder.

AutorGeir ArnesenKristin Sommerseth JohansenØyvind HauglandGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. Johansen, K. S., Haugland, Ø., Sommersel, G.-A. 2016. Fremmede karplantearter i Longyearbyenområdet. Ecofact rapport 536. 16 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-534-0
Svalbard markrødsvingelryllikLongyeardalenBolterdalen
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø