27 - Fv. 315 Bavallsvegen – Nedre del

Grunnlag for konsekvensutredning / reguleringsplan Tema Naturmiljø, Naturressurser og Nærmiljø og friluftsliv

2010
Voss / Hordaland

Sammendrag

På oppdrag fra Statens vegvesen, Region vest har Ecofact AS gjennomført konsekvensutredninger innenfor temaene ”Naturmiljø”, ”Naturressurser” og ”Nærmiljø og friluftsliv”. Utredningene er utført etter planprogram ”Fv. 315 Bavallsvegen – Nedre del” i Voss kommune. Det har blitt vurdert seks alternativer for ny Bavallsveg, hvorav fire i tilknytning til ulike alternativ for ny Vangstunnel på E16. Grunnlaget for utarbeidelse av denne undersøkelsen er hentet inn fra eksisterende nettstedsdatabaser, litteratur, kommuneplaner og fylkesplaner. Informasjon er blitt innhentet ved intervju med lokale ressurspersoner og myndigheter, og det er mottatt et omfattende bildemateriale fra Vegvesenet som underlag for utredningene. Det er ikke gjennomført egne feltbefaringer som grunnlag for rapporten. Delrapporten skal sammen med andre ligge til grunn for en samlet KU.

AutorBjarne OddaneRune Søyland
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes
RefereanseOddane, B. og Søyland, R. 2010. Fv. 315 Bavallsvegen – Nedre del. Konsekvensutredning Naturmiljø, Naturressurser og Nærmiljø og friluftsliv. Ecofact rapport 27 – 2010.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-026-0
infrastrukturkonsekvensutredning
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø