20 - Heimstadelva kraftverk i Lurøy

Virkninger på reindrift

2010
Lurøy / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fjellkraft Ambiente AS har Ecofact AS utført en utredning av reindrift ved Heimstadelva, Mellomelva og Ytråga i Lurøy kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på bakgrunnsdata og feltdata frembrakt under befaringer 15 og 23. september 2008. I tillegg er relevante data innhentet fra tilgjengelige databaser og intervjuer med nøkkelpersoner innenfor reindriften.. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland og kvalitetssikret av Torkjel Solbraa.

Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseBirkeland, I. 2010: Heimstadelva kraftverk i Lurøy – Virkninger på reindrift. Ecofact rapport 20. 20 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-019-2
småkraftverkreindrift
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø