285 - Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune - Kartlegging av naturtyper og flora

Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune Kartlegging av naturtyper og flora

2013
Lurøy / Nordland

Sammendrag

Denne utredningen har blitt gjennomført på oppdrag fra Kjetil Frogner i forbindelse med planer om å realisere et hyttefelt ved Selnes i Lurøy kommune. I forbindelse med planarbeidet har Fylkesmannen kommet med en innsigelse til planene som går på manglende utredning av flora og naturtyper i de delene av planområdet som ser ut til å ha baserik berggrunn. Det blir i innsigelsen spesielt påpekt at det er stor sannsynlighet for at det forekommer rike strandberg i området. Dette er vurdert som en verdifull naturtype i henhold til DN håndbok 13. Det vises til føre var prinsippet og at forvaltingen skal baseres på kunnskap. Denne kartleggingen er ment å imøtekomme fylkesmannens innsigelse og gi oppdatert kunnskap om området hva angår verdifulle naturtyper og flora. Det opplyses at det var dårlig vær med vind og regn under befaringene og det var vanskelige forhold for å fotografere. Planområdet har derfor ikke blitt dokumentert så godt som ønskelig med fotografier.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. 2013. Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune, Kartlegging av naturtyper og flora. Ecofact rapport 285. 11 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-283-7
naturtypekartleggingdn håndbok 13biologiske utredninger
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø