495 - Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg

Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg

2016
Svalbard / -1

Sammendrag

Trust Arktikugol arbeider med en ny arealplan for Barentsburg. I den forbindelse har Sysselmannen på Svalbard kommet med en del innspill. Et av disse går på naturmangfold og da hovedsakelig på hvordan en skal unngå uønsket spredning av fremmede arter av karplanter i området. Det er stedvis ganske store forekomster av fremmede arter i Barentsburg. Konkret uttrykkes ønske om detaljert avgrensning av arealer som har forekomst av fremmede arter.

AutorGeir ArnesenAdrian Pop
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G og Pop, A. 2016: Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg. Ecofact rapport 495. 10 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-493-0
svalbardarktissvartelisteinnførte arter
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø