333 - Kartlegging av kalkskog på Nøklan i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning. Kvænangen kommune, Troms fylke

2014
Kvænangen / -1

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms kartlagt kalkskogen på Nøklan i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning etter beskrivelses- systemet i Naturtyper i Norge (NiN). Leveransen består av kartdata med geografisk avgrensede arealer av kalkskogen på Nøklan sammen med egenskapsdata på excelark, i tillegg til denne rapporten som presenterer arbeidsmetoder og resultater og gir en kort vurdering av resultatene.

AutorGunn-Anne Sommersel
MedarbeiderTor Skulgam
Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel. G.-A., 2014. Kartlegging av kalkskog på Nøklan i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning. Kvænangen kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 333, 5 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-331-5
natur i Norge (NiN)lågurt-lyngkalkskoglavkalkskogrødlistede naturtyperkalkbjørkeskog
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø