290 - Kartlegging av naturtyper i Tromsdalen og på Fløya, Tromsø kommune, Troms fylke

Kartlegging av naturtyper i Tromsdalen og på Fløya Tromsø kommune, Troms fylke

2013
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag fra Tromsø kommune kartlagt verdifulle naturtyper i Tromsdalen og på Fløya i Tromsø kommune. Leveransen inneholder kun faktaark for de avgrensede områdene. De samme faktaarkene inkorporeres i rapporten for naturtypekartlegging i Tromsø kommune i 2013, hvor Fylkesmannen i Troms er oppdragsgiver.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Kartlegging av naturtyper i Tromsdalen og på Fløya, Tromsø kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 290, 42 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-288-2
naturtypekartleggingflommarksskogsumpskogkildeskogsmarkslåttemark
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø