431 - Kartlegging av verdifulle naturtypar i Klepp kommune, Rogaland 2014

2014
Klepp / Rogaland

Sammendrag

Ecofact har utført kartlegging av verdifulle naturtypelokalitetar i Klepp kommune på oppdrag frå Fylkesmannen i Rogaland. Prosjektleiar for kartlegginga har vore Roy Mangersnes. Knut Børge Strøm og Solbjørg Engen Torvik frå Ecofact har utført kartleggingsarbeidet i felt. Solbjørg Engen Torvik har skrive områdeskildringane.

AutorSolbjørg Engen Torvik
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes
RefereanseTorvik, S.E. 2015. Kartlegging av verdifulle naturtypar i Klepp kommune, Rogaland 2014. Ecofact rapport 431, 106 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-343-8
biologisk mangfoldnaturtypekartlegging
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø