255 - Konsekvensutredning for vegetasjon, flora og naturtyper Vindpark på Gimsøya i Lofoten

Konsekvensutredning for vegetasjon, flora og naturtyper Vindpark på Gimsøya i Lofoten

2013
Vågan / Nordland

Sammendrag

Utredning av konsekvenser for vegetasjon, flora og naturtyper i et avgrenset område ved Vik på Gimsøya i Vågan kommune.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G 2013: Konsekvensutredninger for vegetasjon, flora og naturtyper – Vindpark på Gimsøya i Lofoten. Ecofact rapport 255. 22 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-253-0
strandengvåtmarkkonsekvensutredningbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø