193 - Kraftutbygging i Hjemtverrelva, Rotsunddal i Nordreisa - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Hjemtverrelva, Rotsunddal i Nordreisa Biologiske utredninger

2012
Nordreisa / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Siv. ing. Pål Pettersen AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Hjemtverrelva i Rotsunddalen, Nordreisa kommune. Planområdet ble befart den 5. september 2010. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen. Siv. ing. Pål Pettersen har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Hjemtverrelva, Rotsundal i Nordreisa – biologiske utredninger. Ecofact rapport 193, 23 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-191-5
småkraftverkbekkekløftbiologiske utredninger
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø