186 - Kraftutbygging i Mørkbekken, Hemnes - Biologiske utredninger

2012
Hemnes / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Norsk Grønnkraft AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Mørkbekken. Planområdet ble befart den 29. juni 2011, sammen med grunneiere og utbygger. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen. Norsk Grønnkraft ved Tone Hisdal og Sveinung Rud har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og disse skal ha ta for et godt samarbeid.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Mørkbekken, Hemnes – biologiske utredninger. Ecofact rapport 186, 22 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-184-7
småkraftverkrødlistede arterbiologiske utredninger
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø