222 - Kraftutbygging i nedre del av Velsvågelva, Leirfjord - Biologiske utredninger

2012
Leirfjord / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fjellkraft AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Velsvågelva. Planområdet ble befart den 18. juli 2012 av Bente Sved Skottvoll. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av BSc Bente Sved Skottvoll og Cand. Scient Geir Arnesen. Fjellkraft AS ved Maria Dahl har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseSkottvoll, B. S. 2012. Kraftutbygging i nedre del av Velsvågelva, Leirfjord - Biologisk utredning. Ecofact rapport 222. 31 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-220-2
småkraftverkanadrom fiskviltfuglbiologiske utredningerbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø