476 - Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune

2015
Storfjord / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Statskog Energi AS utført en utredning av biologisk mangfold i forbindelse med konsesjonssøknad om kraftutbygging i øvre del av Paraselva i Signaldalen i Storfjord. Utredningen er en oppfølging av rapport utarbeidet av Knut Fredrik Øi i 2008 etter eldre metodikk. Denne oppdaterte utredningen følger gjeldende veileder og retningslinjer fra NVE for slike utredinger per 2015. Einar Sofienlund har bidratt med oppdaterte tekniske opplysninger.

AutorKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i EcofactKristin Sommerseth Johansen
RefereanseJohansen, K.S. 2015. Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 476, 31 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-474-9
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø