213 - Kraftutbygging i Tiurelva, Tromsø kommune - Biologiske utredninger

2012
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Elvekraft AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Tiurelva. Planområdet ble befart den 16. august 2011, sammen med representant fra utbygger. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
RefereanseBirkeland, I. og Arnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Tiurelva, Tromsø kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 213, 24 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-211-0
småkraftverkbiologiske utredningerbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø