231 - Kraftutbygging i Vassdalsvik, Meløy kommune - Biologiske utredninger

2012
Meløy / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Tvede Consult AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Vassdalselva ved Vassdalsvik. Dette området ligger på sørsiden av Meløyfjorden/Glomfjorden i Meløy kommune. Planområdet ble befart den 10. juli 2012. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Vassdalsvik, Meløy kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 231, 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-229-5
småkraftverkørretfuglålbiologiske utredningerbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø