45 - Kvernelva kraftverk i Målselv - Biologiske utredninger

Kvernelva kraftverk i Målselv - Biologiske utredninger

2010
Målselv / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Kvernelva i Målselv kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 8. juli 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Kjersti Nilsen og kvalitetssikret av Geir Arnesen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Kari Seim.

AutorKjersti Nilsen
MedarbeiderGeir Arnesen
RefereanseNilsen, K. 2010: Kvernelva kraftverk i Målselv – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 45. 30 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-043-7
biologisk mangfoldsmåkraft
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø