124 - Máhtosjohka kraftverk i Lebesby - Biologiske utredninger

Máhtosjohka kraftverk i Lebesby - Biologiske utredninger

2011
Lebesby / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Finnmark Kraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Máhtosjohka i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer og prøvefiske. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens MSc Morten Asbjørnsen og MSc Helen Jewell har utført fiskeundersøkelsene. Cand. Scient. Ingve Birkeland har kvalitetssikret arbeidet. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Lise Mette Heggheim og Edvard Einarsen som skal ha takk for et godt samarbeid. Tekniske data om prosjektet har blitt tilsendt oss fra Norconsult AS i Tromsø ved Yngve Johansen som skal ha takk for tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir ArnesenMorten Asbjørnsen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. og Asbjørnsen, M.: Máhtosjohka kraftverk i Lebesby – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 124. 36 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-122-9
småkraftverkbiologisk mangfoldanadrom fiskvassdragsreguleringbiologiske utredninger
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø