206 - Miljøfaglig vurdering i forbindelse med etablering av sykkelsti mellom Lønsdal og Kjemåga i Saltdal kommune - Miljøfaglige utredninger

2012
Saltdal / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Saltdal kommune utført utredninger av biologisk mangfold, reindrift, friluftsliv og landskap og estetikk i forbindelse med etablering av sykkelsti og reingjerder i området mellom Lønsdal og Kjemåga i Saltdal. Grunnlaget for utredningene ble fremskaffet av Ecofact sommeren 2012.

AutorIngve Birkeland
RefereanseBirkeland. I. 2012. Miljøfaglig vurdering i forbindelse med etablering av sykkelsti mellom Lønsdal og Kjemåga i Saltdal kommune. – Miljøfaglige utredninger. Ecofact rapport 206. 50 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-204-2
reindriftbiologisk mangfoldviltvernområdeinfrastruktur
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø