412 - Nytt kryss E6/Rv 80 ved Fauske - Konsekvenser for naturmangfold

2014
Fauske / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag fra Statens vegvesen utredet konsekvenser for naturmangfold langs en ny trase for riksvei 80 mellom Klungset og Vestmyra og område for nytt kryss med E6 ved Vestmyra. Feltarbeid ble utført den 30. og 31. juni 2014. Det var gode forhold for å registrere vegetasjon og flora i området. Når det gjelder fugl var det noe i seneste laget, men ut fra det mangfoldet som kan forventes i området anser vi registreringene som tilfredsstillende.

AutorGeir ArnesenBjarne Oddane
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G og Oddane, B. 2014: Nytt kryss E6/Rv 80 ved Fauske - konsekvenser for naturmangfold. Ecofact rapport 412. 24 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-410-7
infrastrukturvegetasjonsanalyserfugl
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø