111 - Røvassåga kraftverk i Rana - Biologiske utredninger

Røvassåga kraftverk i Rana - Biologiske utredninger

2014
Rana / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Norsk Grønnkraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Røvassåga i Rana kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 28. juni 2011. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Arnesen har jobbet med småkraftutredninger siden 2005 og har utført ca 60 slike siden da, de aller fleste i Nordland og Troms. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Tone Hisdal og Sveinung Rud som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G.: Røvassåga kraftverk i Rana – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 111. 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-109-0
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløftfosserøykbiologiske utredninger
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø