552 - Reguleringsplan Myre, del av gnr 65 bnr 79 Øksnes kommune - Fagrapport naturmangfold

2018
Øksnes / Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Landskapsarkitekt mlna Hanne Karin Tollan utarbeidet et innspill på tema naturmangfold til detaljregulering av del av gnr 65 bnr 79 på Myre i Øksnes kommune. Innspillet omhandler eventuelle konsekvenser for svarthalespove og klimapåvirkninger av grøfting av myrområder.

AutorSilja SlettenKristin Sommerseth JohansenGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactKristin Sommerseth Johansen
RefereanseSletten, S., Johansen, K.S. og Arnesen, G. 2018: Reguleringsplan Myre, del av gnr 65 bnr 79 Øksnes kommune - Fagrapport naturmangfold. Ecofact rapport 552. 15 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-550-0
Prioritert artsvarthalespovemyr
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø