494 - Rekartlegging av naturtyper i skog i Aust-Agder 2015

2016
Aust-Agder

Sammendrag

I forbindelse med kvalitetsheving og supplering av data i Naturbase har Ecofact gjennomført re-kartlegging av utvalgte naturtyper i skog i Aust-Agder. I de 23 områdene som ble besøkt ble det registrert 25 naturtypelokaliteter. Avgrensingen ble justert hos alle de besøkte lokalitetene, og beskrivelsene ble oppdatert i varierende grad. For én av lokalitetene ble naturtypen endret. Videre ble to nærliggende lokaliteter slått sammen, mens tre av de eksisterende lokalitetene hver ble delt opp i to. Oppdelingen er grunnet på forskjellig naturtype eller forskjellig verdi. Samlet areal i de re-kartlagte lokalitetene er redusert fra 1616 dekar til 1012 dekar.

AutorLeif Appelgren
Ansvarlig i EcofactLeif Appelgren
RefereanseAppelgren, L. 2016. Rekartlegging av naturtyper i skog i Aust-Agder 2015. Ecofact rapport 494.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-492-3
naturtypekartleggingbiologisk mangfold
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø