474 - Rovvejohka kraftverk i Skibotndalen, Troms fylke

Rovvejohka kraftverk i Skibotndalen, Troms fylke

2015
Storfjord / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Statskog Energi AS utført en utredning av biologisk mangfold i forbindelse med konsesjonssøknad om kraftutbygging i Rovvejohka i Skibotndalen, Troms fylke. Utredningen er en oppfølging av utredning utført av Jan Ingar Stangeland i 2008 etter eldre metodikk. Denne oppdaterte utredningen følger gjeldende veileder og retningslinjer fra NVE for slike utredinger per 2015. Einar Sofienlund i Sofienlund – Rådgivende ingeniører har bidratt med oppdaterte tekniske opplysninger.

AutorKristin Sommerseth JohansenGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactKristin Sommerseth Johansen
RefereanseJohansen K.S. og Arnesen, G. 2015. Rovvejohka kraftverk i Skibotndalen, Troms fylke. Ecofact rapport 474.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-472-5
småkraftbiologisk mangfoldbekkekløft
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø