544 - Sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark

2017
Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord har på oppdrag fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre utført en sårbarhetsanalyse for østre deler av Junkerdal nasjonalpark. Analysen er utført etter modell fra tilsvarende analyser i Lahkó, Rago og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker. Feltregistreringer ble utført 6-7 august 2016. Hensikten med sårbarhetsanalysen var å ha et grunnlag for å vurdere dispensasjonssøknader om ferdsel med motorkjøretøyer på bakken i parken. Det er lite slik ferdsel i parken i dag, men en omlegging av reindrifta kan føre til økt behov for motorisert ferdsel.

AutorGeir ArnesenMarcela Velasco GómezKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G., Gómez, M. V. og Johansen, K. S. 2017. Sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark. Ecofact rapport 544. 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-542-5
Våtmarkreindriftnaturtyperpalsmyrbarmarkskjøring
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø