26 - Skarvagrovi kraftverk

Biologiske utredninger

2010
Vaksdal / Hordaland

Sammendrag

På oppdrag fra Norsk Grønnkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Skarvagrovi, Vaksdal kommune, Hordaland. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring 17. juni 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser, samt data fra Per Småbrekke (grunneier). Det samlede datagrunnlaget vurderes som godt. Arbeidet er utført av Bjarne Oddane og kvalitetssikret av Roy Mangersnes.

AutorBjarne Oddane
Ansvarlig i EcofactBjarne Oddane
RefereanseOddane, B. 2010. Skarvagrovi - Biologisk utredning. Ecofact rapport 26.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-025-3
småkraftverkbiologisk mangfold
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø