490 - Skjøtselsplan for friluftsområdet på Langøy, Stavanger kommune, Rogaland

2015
Stavanger / Rogaland

Sammendrag

På oppdrag fra Ryfylke Friluftsråd har Ecofact utarbeidet forslag til skjøtselsplan for Langøy friluftsområde i Stavanger kommune, Rogaland. Det er her ønskelig med en skjøtselsplan som ivaretar øyas naturverdier, kulturverdier og historie, og samtidig bidrar til økt opplevelsesverdi og friluftsliv.

AutorSolbjørg Engen Torvik
MedarbeiderBjarne Oddane, Rune Idsøe
Ansvarlig i EcofactSolbjørg Engen Torvik
RefereanseTorvik, S.E., Idsøe, R. 2015. Skjøtselsplan for friluftsområdet på Langøy, Stavanger kommune, Rogaland. Ecofact-rapport 490.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-488-6
skjøtselsplanfriluftsområdekulturminnekystlynghei
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø