362 - Skjøtselsplan for Kirkehavn

2013
Flekkefjord / Vest-Agder

Sammendrag

I forbindelse med rammeavtale for skjøtselsplaner for kystlynghei og slåttemarker, har Ecofact sommer og høst 2013 gjennomført registreringer og utarbeidet forslag til skjøtselsplan for kultur- og naturlandskapet i Kirkehavn på Hidra, i Flekkefjord kommune. Kirkehavn ble i 1994 registrert som nasjonalt viktig kulturlandskap (Direktoratet for naturforvaltning, 1994). Området grenser i sør til Flekkefjord landskapsvernområde. Skjøtselsplanen er utarbeidet som en områdeplan med hovedfokus på biologiske verdier, der ivaretakelse og skjøtsel av naturtypelokaliteter er den viktigste delen.

AutorRune Søyland
Ansvarlig i EcofactRune Søyland
RefereanseSøyland, R. 2014. Skjøtselsplan for Kirkehavn. Flekkefjord kommune, Vest-Agder Fylke. Ecofact-rapport 362. 51 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-360-5
kulturlandskapskjøtselsplan
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø