134 - Skjøtselsplan for Krykkjo, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke

2011
Saltdal / Nordland

Sammendrag

Årets kartlegging er gjort av Gunn-Anne Sommersel, Ecofact, i sammenheng med utarbeidelse av skjøtselsplan for verdifull slåttemark på Krykkjo. Roar Strøm var med i felt første halvdel av dagen. Bjørklund, P. K. og Roar Strøm undersøkte området i 2002. Vi har i år hatt fokus på innmarksområdet under feltbefaring, men har også sett mer overflatisk på områdene lenger opp i lia.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel, G.-A.: Skjøtselsplan for Krykkjo, slåttemark, Salten kommune, Nordland fylke. Ecofact rapport 134. 12 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-132-8
naturtypekartleggingbiologisk mangfoldkulturlandskapskjøtselsplan
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø