16 - Småkraftutredning i Tverrelva - Berg kommune

Småkraftutredning i Tverrelva - Berg kommune

Berg / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Elvekraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Tverrelva i Berg kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer den 24. juni 2009. I tillegg er data relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktpersoner for oppdragsgiver har vært Ann-Live Øye Leine og Sigmund Jarnang, som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir ArnesenIngve Birkeland
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G., Birkeland, I. 2010: Tverrelva kraftverk i Berg – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 16. 19 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-015-4
biologisk mangfoldsmåkraftverkbiologiske utredninger
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø