207 - Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune - Biologiske utredninger

2012
Meløy / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Tvede Consult AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Austdalselva på sørsiden av Glomfjorden. Planområdet ble befart den 10. juli 2012. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og BSc Bente Sved Skottvoll. Tvede Consult AS ved Arve Tvede har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseSkottvoll, B. S. 2012. Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune - Biologisk utredning. Ecofact rapport 207, 23 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-205-9
småkraftverkørretbiologiske utredningerbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø