204 - Småkraftverk i Mølnelva, Misvær i Bodø kommune - Biologiske utredninger

2012
Bodø / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Rognlia Kraftverk AS v/Espen Opli utført utredninger av biologisk mangfold langs Mølnelva. Planområdet ble befart den 30. august 2012. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av BSc Bente Sved Skottvoll. Minikraft AS ved Ulf Hansen og Rognlia Kraftverk AS ved Espen Opli har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og disse skal ha takk for godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseSkottvoll, B. S. 2012. Småkraftverk i Mølnelva, Misvær i Bodø kommune - Biologisk utredning. Ecofact rapport 204, 30 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-202-8
småkraftverkgråor-heggeskogslåttemarkbiologiske utredningerbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø