135 - Sortvika kraftverk i Porsanger - Biologiske utredninger

Sortvika kraftverk i Porsanger - Biologiske utredninger

2011
Porsanger / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Finnmark Kraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs elva i Siskkit Èáhcevágevággi i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens Cand. Scient. Ingve Birkeland har kvalitetssikret arbeidet. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Lise Mette Heggheim og Edvard Einarsen som skal ha takk for et godt samarbeid. Tekniske data om prosjektet har blitt tilsendt oss fra Multiconsult AS ved Harald Andreas Simonsen som skal ha takk for tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. 2011: Sortvika kraftverk i Porsanger – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 135. 30 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-133-5
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløftbiologiske utredninger
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø