139 - Stuorralaekši kraftverk i Berlevåg

Stuorralaekši kraftverk i Berlevåg

2011
Berlevåg / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Finnmark Kraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Stuorralaekši i Berlevåg kommune, Finnmark fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens Cand. Scient. Ingve Birkeland har kvalitetssikret arbeidet. MSc. Morten Asbjørnsen har utført prøvefiske i elva. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Lise Mette Heggheim og Edvard Einarsen som skal ha takk for et godt samarbeid. Tekniske data om prosjektet har blitt tilsendt oss fra Multiconsult AS ved Gøran Andre Hansen som skal ha takk for tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir ArnesenMorten Asbjørnsen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. og Asbjørnsen, M. 2011: Stuorralaekši kraftverk i Berlevåg – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 139. 30 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-137-3
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløftrøye
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø