165 - Tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging av vannforekomster i Troms. Årsrapport 2011

Tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging av vannforekomster i Troms Årsrapport 2011

2012
Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms utført en innledende runde av tiltaksorientert overvåkning og problemkartlegging av vannforekomster i Troms. Overvåkningen omfatter både biologiske og fysisk/kjemiske forhold i elver/ bekker og innsjøer i Troms for 2011.

AutorMorten AsbjørnsenIngve Birkeland
RefereanseAsbjørnsen, M. & Birkeland, I. 2012. Tiltaksorientert overvåking av vannforekomster i Troms. Ecofact rapport 165. 78 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-163-2
vanndirektiveteutrofieringvannkjemibunndyr
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø