261 - Truede karplanter i Reisaelva og Alta- Kautokeinoelvas dalfører

- søk etter nye forekomster i 2012 og 2013

2013
Finnmark

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark utført et søk etter karplanter som er omfattet av ”Handlingsplan for karplanter antatt truet av Alta-Kautokeinoutbyggingen. Artene det gjelder er masimjelt (Oxytropis deflexa ssp norvegica), småjonsokblom (Silene involucrata ssp. tenella), kveinhavre (Trisetum subalpestre), finntelg (Gymnocarpium continentale) og grårublom (Draba cinerea). Søket er en del av iverksettelsen av den foreløpig fem-årige handlingsplanen, og i 2012 ble det prioritert søk etter nye forekomster av artene i Alta-Kautokeinoelvas dalføre der alle artene finnes, samt i Reisaelvas nedslagsfelt som hadde de antatt viktigste forekomstene av kveinhavre (Trisetum subalpestre) og småjonsokblom (Silene involucrata ssp. tenella). Arbeidet har vært vellykket og vi har funnet nye forekomster av alle artene bortsett fra masimjelt (Oxytropis deflexa ssp. norvegica).

AutorGeir ArnesenChristina Wegener
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. Wegener, C. Kristiansen G. og Skottvoll B. S. 2013. Truede karplanter i Reisaelva og Altaelvas dalfører – søk etter nye forekomster i 2012 og 2013. Ecofact rapport 261. 56 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-259-2
biologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø