537 - Undersøkelser av vegetasjon langs dreneringsvei for vann fra Gruve 7 til Foxdalen

2016
Svalbard / -1

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Store Norske Spitsbergen Grubekompani utført en enkel befaring av dreneringsveien for vannet som pumpes ut av Gruve 7 og renner fritt nedover vestsiden av Foxdalen. Befaringen ble gjennomført med tanke på vannets effekt på vegetasjon og utført av Adrian Pop. Geir Arnesen har imidlertid utført vurderinger av vannets influens og utført det skriftlige arbeidet.

AutorGeir ArnesenAdrian Pop
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. og Pop, A. 2016: Undersøkelser av vegetasjon langs dreneringsvei for vann fra Gruve 7 til Foxdalen, Svalbard. Ecofact rapport 537. 8 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-535-7
Arktisgruvedriftforurensingbiologisk mangfoldplanter
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø