481 - Utnyttelse av vannressurser i Nuvsvåg, Loppa kommune – biologiske utredninger

2015
Loppa / Finnmark

Sammendrag

Det foreligger planer om å etablere et settefiskanlegg på Sandbakken i Nuvsfjord, Loppa kommune. Dette anlegget baserer seg på resirkuleringsteknologi, noe som krever mindre vann enn gjennomstrømsteknologi som tidligere har vært mest anvendt. Vanntilførselen er planlagt å hentes i rør fra Sørbotn og langs havbunnen frem til Sandbakken. De aktuelle vannressursene er Sørbotnelva, som er omtalt i denne rapporten, og to nærliggende kilder som det tidligere er tildelt konsesjon for. Denne rapporten sammenstiller eksisterende dokumentasjon angående biologisk mangfold. Feltregistrering og rapportering er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1- 10 MW) – 3 reviderte utgave” NVE Veileder 3/2009.

AutorKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i EcofactKristin Sommerseth Johansen
RefereanseJohansen, K.S. 2015. Utnyttelse av vannressurser i Nuvsvåg, Loppa kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 481, 19 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-479-4
Settefiskvannuttakbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø