151 - Utvalgte kulturlandskapslokaliteter i Finnmark fylke - Naturtypekartlegging

2012
Finnmark

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark utført naturtypekartlegging av åtte utvalgte kulturlandskap i Finnmark. Områdene ligger ved Finnkonvika på Sørøya i Hasvik kommune, Indre Survik på Seiland i Hammerfest kommune, mellom Nyborg og Meskelv i Nesseby kommune, Annejohkmohkka/Indre Klubben og Andersby i Vadsø kommune, Indre Smelror i Vardø kommune samt Galanitu og Siebe i Kautokeino kommune.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel, G.-A.: Utvalgte kulturlandskap i Finnmark fylke. Naturtypekartlegging. Ecofact rapport 151. 35 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-149-6
biologisk mangfoldslåttemarkkulturlandskapnaturtypekartlegging
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø