Arkeologi

Rennesøy
Ecofact har tilknyttet erfaren arkeolog og kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø.
Det er ofte en fordel å kartlegge kulturhistoriske verdier i et utbyggingsområde på et tidlig stadium i planprosessen. En tidlig kartlegging av kulturminner avdekker eventuelle konflikter og gir utbygger mulighet til å endre eller justere planene. Dette gjør prosessen mer effektiv, enklere og mer forutsigbar for utbygger, samtidig som kulturhistoriske verdier blir ivaretatt. 

Vi kan også bistå i planprosessen videre og tre inn som et bindeledd mellom oppdragsgiver og kulturminnemyndighetene.

KONTAKT

Ole Kristian Larsen
Ole Kristian Larsen
Daglig leder
marinbiolog
Mobil:481 27 870

Sjekk våre referanser

Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø