Natur­kartlegging

Blåveis
Kartlegging av naturmangfold har fra starten av vært en sentral del av virksomheten til Ecofact.
Ecofact har over tid blitt en svært sentral aktør når det diskuteres kartlegging av natur. Vi har gjennom ulike rammeavtaler og tildelinger deltatt på videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for norsk natur. I tillegg til kartlegging av naturtyper etter den tradisjonelle Håndbok-13, har vi også vært med å teste ut og å videreutvikle arbeidet med et Naturtyper i Norge (NiN). Gjennom dette arbeidet har vi fått svært god innsikt i de ulike problemstillingene knyttet til kartlegging av natur i Norge, og fått være med å forme den metodikken som benyttes.

I tillegg til tradisjonell naturkartlegging og NiN har Ecofact også erfaring med kartlegging av marine naturtyper på et detaljert nivå, samt oppdatering av kommunale viltkart.

I forbindelse med implementering av Naturmangfoldloven ble det behov for en oppdatering av kunnskap og prioriterte arter. I den forbindelse var Ecofact med og utforme handlingsplaner, og å kvalitetssikre disse opp i felt.

Ecofact har også erfaring med arbeid knyttet til Emerald Network og arter på Bern-konvesjonens liste, gjennom arbeid for Miljødirektoratet.

KONTAKT

no image
Geir Arnesen
Daglig leder
Vegetasjonsøkolog
Mobil:917 00 155

KONTAKT

Solbjørg Engen Torvik
Solbjørg Engen Torvik
Konsulent
biolog, botaniker
Mobil:900 26 678
test

Sjekk våre referanser

Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø