Utredninger

Titania
Med miljø i fokus kan vi sikre god arealutnyttelse og fremtidsrettede planer.
Derfor er det mange som har sett verdien av den kompetansen som Ecofact kan tilby, og benytter seg av våre tjenester tidlig i prosessen. Dette gjelder alle typer arealplaner fra små reguleringer til større kommune- og fylkesplaner. Vi bidrar gjerne så tidlig som mulig i prosessen, da det er viktig å få problemstillingene på bordet fra starten av. På den måten kan prosjektene justeres og vi kan sikre en god prosess og en bærekraftig forvalting av en av våre viktigste ressurser - areal.

I samarbeid med andre har Ecofact erfaring som forslagsstiller i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning. Vi vil da lede prosessen i fra oppstartsmøte, via planprogram og KU, til innlevering av planforslaget.

Ecofact tilbyr også rådgiving i arealplansaker innen alle våre fagtema, på alle nivåer. Kunnskap legger grunnlaget for de riktige beslutningene.
 

KONTAKT

Toralf Tysse
Toralf Tysse
Konsulent
biolog
Mobil:907 47 052

KONTAKT

Roy Mangersnes
Roy Mangersnes
Marked
økolog
Mobil:911 34 022

Sjekk våre referanser

ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø